Kardiolitos Klinikos

Rugsėjo 1-osios - mokslo metų atidarymo - šventė

Mielieji lietuvių bendruomenės nariai. Po vasaros atostogų vėl kviečiame visus esamus ir būsimus mokinius, darželinukus, jų tėvelius ir kitus šeimos narius į mūsų lituanistinę mokyklą "Gintaras". Sekmadienį, rugsėjo 3 d., vyks mokslo metų atidarymo šventė "15 rugsėjo skambučių".

Mokslo metų atidarymo šventė vyks rugsėjo 3 d. 12-15 val.

Mokyklos adresas: Engebråten skole, Kapellveien 120, 0493 Oslas.

 

ŠVENTĖS PROGRAMA

 

 

I. Oficialioji dalis (OLB, mokyklos taryba, nauja informacija ir mokytojų pristatymas).

II. Šventinės pamokos pagal grupes klasėse "Būk sveikas, lietuviškasis rugsėji!"

III. Vaišės (suneštinės) ir kiemo žaidimai.

 

 

 

OLB ir mokyklos "Gintaras" informacija

Facebook