Pirmą kartą Europoje! Europos lietuvių kultūros dienos Norvegijoje.
Kultūra buria pasaulio bendruomenes ir padeda žengti tvirtus žingsnius su naujomis idėjomis lietuvių diasporai. Būdami kartu – esame stiprūs. Renginį organizavo Rogalando lietuvių bendrija, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Renginyje dalyvavo 10-ies Europos kraštų (Airijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Norvegijos, Ukrainos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir JAV) lietuvių bendruomenių pirmininkai, kultūrinės veiklos kuratoriai, mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai.
Tai daugiasluoksnis renginys, skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai skatinti ir puoselėti. Jo metu vyko diskusijos, forumai, meninių kolektyvų pasirodymai ir pirmųjų Lietuvių namų Norvegijoje oficialus atidarymas.
Europos lietuvių kultūros dienose dalyvavo atstovai iš pagrindinių Lietuvos valstybinių ir vyriausybinių institucijų: Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijų, Nacionalinio Liaudies Kultūros centro.
Oslo lietuvių bendruomenę atstovavo Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija”