Oslo lietuvių bendruomenė bei Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija” Trondheime pristatė lietuvišką kultūrą bei mezgė draugystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp dviejų bendruomenių bei minoritetinių grupių Norvegijoje. Kultūros kalba unikali. Jai nereikia vertėjų, nes ji akivaizdžiai atveria lietuviškos kultūros vertybes. Susitikime buvo pristatyti lietuvių liaudies muzikos instrumentai, dainos bei šokiai. Smagiai šoko susirinkę bei miklino kojas, o ansamblio vadovė ir OLB pirmininkė Elena Valiulienė pamokino visus dainuoti sutartinę. Šio gražaus susitikimo iniciatoriai – Trondheimo lietuvių bendruomenė bei pirmininkė Emilija Terra.