Oslo lietuvių bendruomenė kviečia visus į du susitikimus su kunigu jėzuitu (SJ), pedagogu, rašytoju, vadovėlių autoriumi, aktyviu ilgamečiu JAV lietuvių visuomenės veikėju, ŠV.Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriumi Antanu Saulaičiu ir knygos „Misionierius“ pristatymą.
Lapkričio 11 d. 17.00 LR Ambasadoje adresu: Dronningens gate 3, 0152 Oslo.
Būtina registracija: amb.no@urm.lt
Lapkričio 12 d. 13.30 adresu: Akersveien 5, 0177 Oslo. Po susitikimo 15.30 val. Šv.Mišios, po jų planuojama Agapė su svečiu.
Registracijos nėra, įėjimas laisvas.
„Tėvas Antanas Saulaitis niekada nepameta savo tikėjimo kelio, net kai išbandymai, atrodo, ne žmogaus jėgoms (…).
„Mes turime lūkesčių ir pykstame, kai jie neišsipildo. Mes negalime išgelbėti pasaulio, padaryti taip, kad jame būtų taika, tačiau kiekvienas geras darbas, kurį atliekame, slopina mūsų nerimą ir pyktį. Labai svarbu net blogose situacijose įžvelgti gėrį, argi neįkvepia pasakojimai iš Ukrainos, Lenkijos ar Lietuvos, kur žmonės vieni kitais rūpinasi, vieni kitiems šypsosi, tada nušvinta net tragiškas vaizdas. Pro savo langą nakties tamsybėje visada matau vieną žvaigždę, ji man primena, kad tamsoje visada galima pamatyti šviesą. Begalinė meilė kitiems yra mūsų gyvenimo pagrindas“ (iš pokalbio su Antanu Saulaičiu)
Ateik į susitikimą pabendrauti su kunigu Antanu Saulaičiu gyvai. Išgirsk pasakojimus iš pirmų lūpų, o pasikalbėjęs galėsi įsigyti nesenai išleistą knygą „Misionierius“.