Mokykla

Mokyklos tikslai

–          vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais,

–          lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

 

Mokyklos uždaviniai

Mokykla siekia puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą Norvegijoje:

–          Mokyti vaikus lietuvių kalbos, lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius (sakytinę ir rašytinę kalbą),

–          Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais,

–          Organizuoti svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimą,

–          Ieškoti įvairių, įtraukiant ir meninę, formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.

 

Mūsų mokyklos veiklos galimybės:
1. Lietuvių – paveldo – kalba, kultūra, literatūra bei Lietuvos ir pasaulio pažinimas vaikams iki 18 m., vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, švenčių puoselėjimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pagal atitinkamą lygį bendravimo įgūdžių, kalbos bei pažinimo ugdymas.

2. Pasirengimas lietuvių kalbos egzaminui vidurinėje mokykloje (videregående skole).
Norvegijoje laikomas lietuvių kalbos egzaminas yra prilyginamas antrosios užsienio kalbos egzaminui arba pasirenkamas papildomai.

3. Galimas lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1) testas, kai išduodamas vienintelis oficialus dokumentas, kurį lituanistinės mokyklos gali gauti iš Lietuvos, dokumentas, kuris galioja kaip užsienio kalbos lygio įvertinimas visame pasaulyje.

4. Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas pageidaujantiems.
Paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus grįžimo į Lietuvą atveju, kaip įrodymas lietuvių kalbos lygio bei kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis.

5. Suformuota papildoma grupė silpniau mokantiems lietuvių kalbą. Mokymas padedant norvegiškai

 

TVARKARAŠTIS

 

I pusmetis

Rugsėjo 2 d. – Mokslo metų atidarymo šventė ir pamokos

Rugsėjo 16 d. – Pamokos ir numatomas užsiėmimas mamoms su plaukų stiliste

Rugsėjo 30 d. – Pamokos ir tėvelių susirinkimas

Spalio 14 d.  – Numatomas oranžinis projektas su moliūgais

Spalio 28 d.  – Pamokos

Lapkričio 11 d. – Pamokos

Lapkričio 25 d. – Pamokos

Gruodžio 9 d. – Šventė, numatomas spektaklis

 

II pusmetis

Užsiėmimų planas bus patikslintas

Sausio 20 d.

Vasario 3 d.

Vasario 17 d.

Kovo 3 d.

Kovo 17 d.

Kovo 31 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 5 d. – Numatomas spektaklis

Gegužės 12 d.

Gegužės 26 d.

 

Pastaba: Tvarkaraštyje nurodytos bendros visų klasių pamokos ir šventės. Galimi pakeitimai.

 

2019 m. “Draugystės tiltas” vyks Londone gegužės mėn.:

https://lt-lt.facebook.com/pages/Draugyst%C4%97s-Tiltas/102694686438361

 

KONTAKTAI

Mokyklos adresas: Engebråten mokykla, Kapellveien 120, 0493 Oslas

Mokyklos el. pašto adresas: mokykla.gintaras(a)gmail.com

Mokyklos interneto puslapishttp://lietuva.no/lt/mokykla/

https://www.facebook.com/mokykla.gintaras

 

Atkreipiame dėmesį, jog planuojame ir nepamokinę veiklą tiems, kas norės prisijungti.

 

Rugsėjo 23 d. planuojama draugo diena lietuvių vaikams “Engineerium” Fornebu interaktyviame nuotykių centre. Čia galite ištirti gamtos reiškinius, sužinoti apie įvairius energijos šaltinius ir “Aker” įmonių istoriją bei naftos ir dujų nuotykius Norvegijoje.

Švietėjiška veikla tėvams (temos ir datos gali būti derinamos)

 

MOKYKLOS GRUPĖS

 

Šiais mokslo metais OLB sekmadieninėje lituanistinėje mokykloje ”Gintaras” sudarytos 5 grupės:

3 mokyklinės ir 2 darželio grupės.

Amžiaus grupės mokyklinėse grupėse nurodytos tik orientacijai, vaikai į grupes suskirstomi pagal lietuviu k. mokėjimo lygį.

Kiekviena grupė turi savo atskirą klasę. Taip pat yra laisva klasė tėveliams, kurioje pamokų / užsiėmimų metu gali laukti savo atžalų, pabendrauti su mokyklos bendruomene.

 

• Darželio grupė „Gintariukai” 2-3 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Eglė Rabikaitė , e.rabikaite(a)gmail.com

 

• Darželio grupė „Pelėdžiukai” 4-6 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Erika Fokinienė, el. paštas fokiniene(a)gmail.com

 

• Mokyklos I grupė „Žiniukai” 6-8 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Audronė Kaušienė, el. paštas audrakaus(a)gmail.com

 

• Mokyklos II grupė „Kodėlčiai” 9-12 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Justina Ardzijauskienė, el. paštas justina.karoblyte(a)gmail.com

 

• Mokyklos III grupė „Gudročiai” 13-18 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Jolanta Markevičienė, el. paštas jolanta.markeviciene(a)gmail.com

 

Visose grupėse dirba muzikos mokytoja Jelena Valiulienė pagal sudarytą tvarkaraštį.

„Žiniukams”, „Kodėlčiams”, „Gudročiams”  planuojamos trys pamokos (lietuvių kalba, Lietuvos krašto pažinimas, meninė veikla) po 45 min. su 15 min. pertraukomis.

 

Šiais mokslo metais vėl formuojamos dvi papildomos grupės:

6-8 metų pirmokų grupė vaikams iš mišrių šeimų bei vaikams, kuriems sunkiau mokytis lietuvių kalbos to amžiaus grupėje dėl dominuojančios norvegų kalbos

Mokytoja Audronė Kaušienė, el. paštas audrakaus(a)gmail.com

Vyresnių mokinių grupė, kurioje bus teikiama pagalba pasirengiant lietuvių kalbos egzaminui

Mokytoja Jolanta Markevičienė, el paštas jolanta.markeviciene(a)gmail.com

 

GRUPIŲ PAMOKŲ LAIKAS

 

„Gintariukų” grupė

10:30-11:00 Jelena, muzika

11:10-12:30 Eglė

 

„Pelėdžiukų” grupė

10:30-11:05 Erika

11:15-11:45Jelena, muzika

12:00-13:00 Erika

 

„Žiniukų” grupė

11:00-11:45 Audronė

12:00-12:45Jelena, muzika

13:00-13:45 Audronė

 

„Kodėlčių” grupė

11:00-11:45 Justina, rašymas, skaitymas, teksto suvokimas

12:00-12:45 Justina, Lietuvos pažinimas

13:00-13:45Jelena, muzika

 

„Gudročių” grupė

11:00-11:45 Jolanta, rašyba, teksto suvokimas

12:00-12:45 Jolanta, Lietuvos pažinimas, teksto kūrimas

13:00-13:45 Jolanta, pasirengimas egzaminui

 

Tėveliams planuojami užsiėmimai bei popamokinė veikla mokiniams:

Konsultacijos pagal poreikius besimokantiems nuotoliniu būdu Lietuvoje;

Būreliai pagal poreikius bei galimybes.

 

MOKESTIS

Pasirašius sutartį su mokykla jūs elektroniniu paštu gausite sąskaitą-faktūrą. Prašome iki faktūroje nustatyto termino sumokėti mokestį už mokslą į nurodytą mokyklos banko sąskaitą. Banko pavedime nurodykite faktūros numerį pranešimo skiltyje įrašydami „Faktura nr. …“.

Lituanistinė mokykla yra Oslo lietuvių bendruomenės (OLB), nepelno siekiančios organizacijos, dalis. Mokestis padengia įvairias mokyklos išlaidas (vadovėliai, mokymo priemonės, atlyginimas mokytojoms, renginiai vaikams).

OLB Valdybos ir Mokyklos tarybos sprendimu 2018-2019 mokslo metais mokestis už pusmetį bus:

 

Darželio grupės 0-2 m. amžiaus vaikai

už 1 vaiką – 1150 kr.

 

Darželio grupės ir mokyklinės grupės vaikai nuo 2 m. amžiaus

už 1 vaiką – 1500 kr.

už 2 vaikus – 2800 kr.

už 3+ vaikus – 4100 kr.

 

Mokyklos tikslai yra vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, bei lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

Mielai laukiame jūsų vaikų lituanistinėje mokykloje „Gintaras“!

 

Mokyklos “Gintaras” info