Oslo lietuvių bendrija

Susitikimas su keliautoju Aurimu Valujavičiumi Osle

Birželio 8 dieną (ketvirtadienį) visus Norvegijos lietuvius kviečiame į susitikimą su keliautoju Aurimu Valujavičiumi.
Renginys vyks po atviru dangumi ir yra nemokamas.
Šalia yra didelė automobilių parkavimo aikštelė, važiuoja viešasis transportas.
Pasirūpinkite ką pasitiesti sėdint ant pievutės bei keliais gaiviaisiais gėrimais ir lengvais užkandžiais.
*alkoholiniai gėrimai renginio metu yra draudžiami.

Kovo 11 d. minėjimas Osle

Osle Kovo 11 dienos šventimas prasidėjo Running klubo “Vytis” 11 km bėgimu bei geru bendrystės jausmu, esant toli nuo Tėvynės. Aktyvūs lietuviai bėgikai Osle nepamiršta, kokia stipri Laisvės kaina. Po pietų Oslo lietuvių bendruomenė (OLB) ir visi, suvažiavę iš tolimesnių kraštų, rinkosi į Šv .Jozefo bažnyčią. Mišias aukojo kunigas dr. Ramūnas Norkus. LR ambasadorius Norvegijos Karalystėje Jonas Mažeika pasidžiaugė taip gausiai susirinkusiais švęsti Kovo 11 d. Osle bei sveikino visus su švente. Po Šv. Mišių Oslo lietuvių bendruomenė visus kvietė pabūti kartu. Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija”, pasveikinęs susirinkusiuosius, parodė trumpą programą, išdainavo karines-istorines dainas, sutartines bei pašoko keletą šokių. OLB valdybos nariai Laimonas Vinikaitis, Povilas Rutkauskas, Mantas Simaitis, Skirmantas Valiulis kartu su pirmininke Elena Valiuliene priminė visiems susirinkusiems, kaip svarbu būti kartu, gausioje lietuviškoje bendruomenėje. Bendruomenės pirmininkė išreiškė troškimą, kad bendruomenė būtų auganti, kad visi lietuviai, gyvenantys Osle ir aplink, rašytų savo istorijos knygą. “Galima ir čia” projekto organizatorius Mantas Simaitis paskatino susirinkusius registruotis į bendruomenę ir augti ne tik skaičiumi, bet galvoti apie lietuviškos mokyklos kūrimą, kurioje vaikai galėtų mokytis ir augti kartu su lietuvių kalba. Visi džiaugėmės švente, atvykusia poliarine meškute bei skanavome Onos Romos išvirtais cepelinais bei pačių atsineštais skanėstais. Šventę vainikavo ansamblio “Gabija” atliekamos dainos, kurias dainavo visa susirinkusi lietuvių bendruomenė. Bendruomenės gyvenimas vertingiausias tuomet, kai kiekvienas supranta bendrystę ir nori būti jos dalimi. Įvairūs darbai, kuriuos darome, darėme ar darysime, įrašo mus, visus dalyvaujančius, į istoriją kurią kuriame patys. Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

 

Vasario 16-oji paminėta Bergene

Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena, Vasario 16-oji paminėta Bergene, kartu su Bergeno lietuvių bendrija “Vytis”, lituanistine mokykla, ukrainiečių ansambliu, latvių šokių kolektyvu bei Oslo lietuvių folkloro ansambliu “Gabija” ir Oslo lietuvių bendruomene. Dėkojame Inga Biguziene Vilija Vajegaite-Gruzdiene Violeta Dobrovolskienė ir Bergeno lietuvių bendruomenės aktyviausiems už gražų renginį

Vasario 16 d. minėjimas Telemark muziejuje

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventei – parodos, skirtos Lietuvos draugo Ingvaldui Godalui atidarymas.

Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė iš Oslo persikėlė į Telemarko apskrities Skieno miestą. Telemarko muziejuje atidaryta Norvegijos parlamentaro, Stortingo nario Ingvaldo Godalo, kuris nuosekliai palaikė ir rėmė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir padėjo šaliai nepriklausomybę atkūrus, atminimui skirta paroda. Parodos atidaryme dalyvavo Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė ir ambasadorius Norvegijoje Jonas Mažeika. Atidarydamas parodą ambasadorius J. Mažeika pasidžiaugė tvirtais politiniais, ekonominiais, kultūros, mokslo ir žmonių ryšiais tarp Lietuvos ir Norvegijos ir pabrėžė I. Godalo indėlį tuos ryšius užmezgant sudėtingu, iššūkių kupinu mūsų valstybei laikotarpiu. Telemarko lietuvių bendruomenė surengė gražią valstybės atkūrimo dienos šventę, kurioje dalyvavo Oslo lietuvių folkloro ansamblio “Gabija”.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Norvegijoje

Vasario 12 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Pirmoji Ponia Diana Nausėdienė ambasadoje Osle susitiko su Lietuvos bendruomenės Norvegijoje atstovais. 🇱🇹🇳🇴
Prezidentas Gitanas Nausėda pasveikino susirinkusius svečius ir pasidžiaugė lietuvių, gyvenančių Norvegijoje, kūrybiškumu, vienybe, noru puoselėti lietuvybę. Prezidentas skatino susirinkusius kurti Lietuvą žiniomis, inovacijomis, mokslu, net ir gyvenant svetur.
Pirmoji Ponia, sveikindama susirinkusius svečius, atkreipė dėmesį į lituanistinių mokyklų, bendruomeniškumo, lietuviškų tradicijų puoselėjimo svarbą.
Norvegijos lietuvių bendruomenių nuveiktus darbus pristatė Saulius Trepekūnas. Norvegijos lituanistinės mokyklos „Gintaras“ vadovė Jolanta Markevičienė apibendrino lituanistinių mokyklų veiklą ir tikslus. Verslininkas Povilas Rutkauskas pristatė lietuvių verslo bendruomenę.
Svečius dainomis džiugino vaikų choras „Tutti“ (vadovė Vesta Zabulionienė).
Susitikimo metu aptarti lietuvybės užsienyje puoselėjimo, lituanistinio švietimo, paramos Ukrainai, referendumo klausimai.

Pasaulio lietuvių Angelas. The Lithuanian Community Angel

Pasaulio lietuvių Angelas. The Lithuanian Community Angel

Surinkti pinigai bus skirti PLB Angelo koplytstulpio gamybai: apmokėjimas autoriui (ąžuolo medis, transporto, pastatymo išlaidos), kanceliarinės išlaidos.

Mieli Norvegijos ir Pasaulio lietuviai!!!

Artėja ypatingas jubiliejus – 2023 m. vasarą Pasaulio lietuvių bendruomenė pasitiks jau 65-erių metų sukaktį!

Šiai progai paminėti Pasaulio lietuvių bendruomenė kartu su idėjos autore Elena Valiuliene bei Norvegijos lietuvių bendruomene pristato Pasaulio lietuvius globosiantį Vienybės angelą. Vienybės angelas – tai medžio drožėjo Sauliaus Lampicko sukurtas dviejų angelų, laikančių laimės šulinį, koplytstulpis. Du angelai – tai du pradai, dvi plakančios širdys, du sparnai. Visa tai simbolizuoja, kokios yra tvirtos Pasaulio lietuvių šaknys ir širdys. Širdis visada nori aplankyti tėvų žemę.

Nuoširdžiai kviečiame visus Pasaulio lietuvius prisidėti prie aukos koplytstulpio darbams paremti. Te bendrai surinktos lėšos surenka ir mūsų gerus norus, įamžina Pasaulio lietuvių bendruomenės istorinę atmintį bei tikėjimą lietuvių išeivijos ateitimi.

Pasaulio lietuvių Angelas. The Lithuanian Community Angel | Spleis fra SpareBank 1

Naujoji OLB valdyba

Sveikiname naująją OLB valdybos pirmininkę Eleną Valiulienę ir naujai išrinktą valdybą: Laimonas Vinikaitis (pavaduotojas), Daiva Navirauskienė, Mantas Simaitis, Povilas Rutkauskas, Skirmantas Valiulis

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Tapkite mūsų nariu!

Narystės mokestis 300 kr. už kalendorinius metus.

Nario anketa

Vipps 19647

Banko sąskaita: 1503.44.01141

Mokant mokestį būtina nurodyti –  Vardą Pavardę ir OLB narystė

fredexeuropa