Oslo lietuvių bendrija

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių (PLJS) suvažiavimas

Šiemet Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) švenčia 65 metų jubiliejų. Oficialiai 58-ais praėjusio šimtmečio metais įsikūrusios organizacijos tikslai keičiasi – prieš Lietuvai atgaunant Nepriklausomybę lietuviai išeiviai telkėsi tam, kad išsaugotų kalbą ir kultūrą bei nuolat pasauliui primintų apie mūsų šalies okupaciją. Po 1990 m. kovo 11-osios svarbiausio iššūkio nebeliko, tačiau atsirado nauji – PLB siekia nuolat stiprinti tiek pasaulio lietuvių bendruomenes, tiek pačią Lietuvos valstybę. Rusijos pradėto kruvino karo prieš Ukrainą kontekste diasporos vaidmuo ir vėl tampa kaip niekad svarbus. Nagrinėti svarbūs klausimai dėl 2024 m. Pilietybės referendumo, diasporos telkimo, sąveika su Lietuvos institucijomis ir kitomis organizacijomis. Aptartos PLB strateginės kryptys, lyderystės ir motyvacijos stiprinimas, susitelkimas Lietuvos saugumui bei svarbiausi projektai.

Norvegiją atstovavo NLBT pirmininko pavaduotoja Violeta Dobrovolskienė, Oslo lietuvių bendruomenės (OLB) pirmininkė Elena Valiulienė ir OLB valdybos narys Skirmantas Valiulis

Nuoroda į tekstą: Aktualu (plb.lt)

Pasaulio lietuvių angelas

Šiemet Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) atšventė 65 metų jubiliejų. Šia proga Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkės Elenos Valiulienės idėja, kuri buvo pasiūlyta PLB Seime 2022 m. pastatyti pasaulio lietuvius vienijantį koplytstulpį, tapo kūnu ir rugpjūčio 3 d. buvo atidengtas PLB Angelas Trakų rajone, Angelų kalvoje. Ceremonijoje dalyvavo ir Oslo lietuvių folkloro ansamblis ”Gabija”. Prasmingu sutapimu tapo tai, jog Angelų kalvoje pasirodė 55-ta skulptūra, o visame pasaulyje gyvuoja 55-ios lietuvių bendruomenės!

Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkė Elena Valiulienė nuoširdžiai dėkoja visiems Norvegijos lietuviams, Norvegijos lietuvių bendruomenėms bei Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybai aktyviai aukojusiems PLB Angelo koplytstulpiui.

Te visus mus vienija PLB Angelas ir leidžia mums pakėlus sparnus skristi, būti laisviems, nepriklausomiems, bei visada žinoti, jog turime savo žemę, savo kraštą, kultūrą bei istorinę atmintį.

Nuoroda į straipsnį: Aktualu (plb.lt)

 

Stand Up For Ukraine

Lietuvos ir Ukrainos menininkių projektas „Stand Up for Ukraine“ 🇺🇦 Oslo Laisvės Forume apdovanotas Václavo Havelo premija už kūrybinį pasipriešinimą. Lietuvos menininkių Neringos Rekašiūtės, Eglės Plytnikaitės ir Elvinos Nevardauskaitės ir ukrainietės Elizavetos Izmalkovos projektas „Stand Up For Ukraine“ universalia muzikos kalba buria žmones palaikyti Ukrainą ir ragina veikti bei vieningai stoti prieš karą ir agresiją, paminančią žmogaus teises.

Naujoji OLB valdyba

Sveikiname naująją OLB valdybos pirmininkę Eleną Valiulienę ir naujai išrinktą valdybą: Laimonas Vinikaitis (pavaduotojas), Daiva Navirauskienė, Mantas Simaitis, Povilas Rutkauskas, Skirmantas Valiulis

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Tapkite mūsų nariu!

Narystės mokestis 300 kr. už kalendorinius metus.

Nario anketa

Vipps 19647

Banko sąskaita: 1503.44.01141

Mokant mokestį būtina nurodyti –  Vardą Pavardę ir OLB narystė

fredexeuropa