Pasaulio lietuvių Angelas. The Lithuanian Community Angel

Surinkti pinigai bus skirti PLB Angelo koplytstulpio gamybai: apmokėjimas autoriui (ąžuolo medis, transporto, pastatymo išlaidos), kanceliarinės išlaidos.

Mieli Norvegijos ir Pasaulio lietuviai!!!

Artėja ypatingas jubiliejus – 2023 m. vasarą Pasaulio lietuvių bendruomenė pasitiks jau 65-erių metų sukaktį!

Šiai progai paminėti Pasaulio lietuvių bendruomenė kartu su idėjos autore Elena Valiuliene bei Norvegijos lietuvių bendruomene pristato Pasaulio lietuvius globosiantį Vienybės angelą. Vienybės angelas – tai medžio drožėjo Sauliaus Lampicko sukurtas dviejų angelų, laikančių laimės šulinį, koplytstulpis. Du angelai – tai du pradai, dvi plakančios širdys, du sparnai. Visa tai simbolizuoja, kokios yra tvirtos Pasaulio lietuvių šaknys ir širdys. Širdis visada nori aplankyti tėvų žemę.

Nuoširdžiai kviečiame visus Pasaulio lietuvius prisidėti prie aukos koplytstulpio darbams paremti. Te bendrai surinktos lėšos surenka ir mūsų gerus norus, įamžina Pasaulio lietuvių bendruomenės istorinę atmintį bei tikėjimą lietuvių išeivijos ateitimi.

Pasaulio lietuvių Angelas. The Lithuanian Community Angel | Spleis fra SpareBank 1