Šiemet Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) atšventė 65 metų jubiliejų. Šia proga Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkės Elenos Valiulienės idėja, kuri buvo pasiūlyta PLB Seime 2022 m. pastatyti pasaulio lietuvius vienijantį koplytstulpį, tapo kūnu ir rugpjūčio 3 d. buvo atidengtas PLB Angelas Trakų rajone, Angelų kalvoje. Ceremonijoje dalyvavo ir Oslo lietuvių folkloro ansamblis ”Gabija”. Prasmingu sutapimu tapo tai, jog Angelų kalvoje pasirodė 55-ta skulptūra, o visame pasaulyje gyvuoja 55-ios lietuvių bendruomenės!

Oslo lietuvių bendruomenės pirmininkė Elena Valiulienė nuoširdžiai dėkoja visiems Norvegijos lietuviams, Norvegijos lietuvių bendruomenėms bei Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybai aktyviai aukojusiems PLB Angelo koplytstulpiui.

Te visus mus vienija PLB Angelas ir leidžia mums pakėlus sparnus skristi, būti laisviems, nepriklausomiems, bei visada žinoti, jog turime savo žemę, savo kraštą, kultūrą bei istorinę atmintį.

Nuoroda į straipsnį: Aktualu (plb.lt)