Gegužės 4 d. Oslo lietuvių katalikų bendruomenė kvietė į gražią šventę.
Šv. Olavo katedroje (St. Olav’s Catholic Cathedral) šv. Mišias aukojo ir teikė Sutvirtinimo sakramentą arkivyskupas Lionginas Virbalas, atvykęs iš Lietuvos. Arkivyskupas yra atsakingas už užsienio lietuvių katalikų sielovadą įvairiose pasaulio šalyse.
Sutvirtinimo sakramentui jaunuolius Norvegijoje parengė kunigas Ramūnas Norkus ir sesutė vienuolė Emanuelė Urbonaitė.

Po šv. Mišių visi buvo kviečiami į Agapę, kurios metu lietuvių liaudies dainas dainavo ir tautinius šokius šoko Oslo folkloro ansamblis “Gabija”, sveikinimo žodį susirinkusiems tarė arkivyskupas Lionginas Virbalas ir Lietuvos ambasadorius Norvegijos Karalystėje Jonas Mažeika.
Oslo lietuvių bendruomenės atstovai salę papuošė Kupiškio Meno mokyklos mokinių paveikslais iš parodos “Draugiškas aplinkai vaikas”. Buvo pristatyta katalikiška stovykla Norvegijoje “Šviesos vaikai” į kurią galima užsiregistruoti iki liepos 14 d. Mažieji šventės dalyviai sulaukė staigmenų – piešimo ant veidukų ir meškučio Tedžio pasirodymo.
Dalyviai vaišinosi šeimininkių atvežtais cepelinais ir kibinais.

Kunigas Ramūnas Norkus yra atsakingas už Oslo ir jo apylinkių lietuvių katalikų sielovadą. Šv. Mišių tvarkaraščius matyti arba susisiekti su kunigu galima nurodytais kontaktais puslapyje www.katalikai.no