Oslo lietuvių bendrija

Joninių šventė Vestfolde

Oslo lietuvių bendruomenė džiaugiasi bendradarbiavimu su kitomis lietuvių bendruomenėmis Norvegijoje. Aktyvi veikla neleidžia tylėti ir nesidžiaugti. Ką tik praūžė Joninių šventė Vestfolde, kuri subūrė gausų dalyvių ir žiūrovų skaičių. Renginys pranoko susirinkusių lūkesčius. Manto Simaičio profesionaliai vedamas renginys šildė ir džiugino dalyvius ir klausytojus, o atvykusios grupės, ansambliai papildė kiekvieno skonį. Džiugino ir lietuviško maisto, medžio drožėjų, rankų darbo papuošalų mugė.
Dėkojame Vestfoldo lietuvių bendruomenei, Joninių šventės organizatoriams, jog šilčiausioje metų šventėje galėjome dalyvauti ir mes bei atstovauti OLB.
Renginyje dalyvavo: Drameno lituanistinė mokyklėlė “Žilvinas”, Vaida Zebra ir Povilas Sabaliauskas, Donatas Bulskis, Samanta ir Rūta, Sandefjordo mergaičių choras “Tutti”, Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija”, Liaudiškų šokių ansamblis ir vokalinė grupė iš Lietuvos “Veliuonietis”, Grupė “Dar” iš Lietuvos, DaikoJ.
Nuotraukos Romas Žaliukas

Europos lietuvių kultūros dienos Norvegijoje

Pirmą kartą Europoje! Europos lietuvių kultūros dienos Norvegijoje.
Kultūra buria pasaulio bendruomenes ir padeda žengti tvirtus žingsnius su naujomis idėjomis lietuvių diasporai. Būdami kartu – esame stiprūs. Renginį organizavo Rogalando lietuvių bendrija, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Renginyje dalyvavo 10-ies Europos kraštų (Airijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Norvegijos, Ukrainos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir JAV) lietuvių bendruomenių pirmininkai, kultūrinės veiklos kuratoriai, mėgėjų meno kolektyvai ir jų vadovai.
Tai daugiasluoksnis renginys, skirtas Europos lietuvių kultūrinei veiklai skatinti ir puoselėti. Jo metu vyko diskusijos, forumai, meninių kolektyvų pasirodymai ir pirmųjų Lietuvių namų Norvegijoje oficialus atidarymas.
Europos lietuvių kultūros dienose dalyvavo atstovai iš pagrindinių Lietuvos valstybinių ir vyriausybinių institucijų: Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijų, Nacionalinio Liaudies Kultūros centro.
Oslo lietuvių bendruomenę atstovavo Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija”

2022 gegužės 22 d. vyko puikus renginys Asker muziejuje.

Vaikų diena, kuri buvo organizuota Asker muziejaus ir muziejaus draugų. Lietuvišką, draugišką bičiulystę šiandien palaikė LR ambasados Norvegijos Karalystėje atstovai, Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija “, Oslo lietuvių bendruomenė. Ačiū visiems

Naujoji OLB valdyba

Sveikiname naująją OLB valdybos pirmininkę Eleną Valiulienę ir naujai išrinktą valdybą: Laimonas Vinikaitis (pavaduotojas), Daiva Navirauskienė, Mantas Simaitis, Renata Stašienė, Povilas Rutkauskas, Skirmantas Valiulis, Vilma Fostervold

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Tapkite mūsų nariu!

Narystės mokestis 300 kr. už kalendorinius metus.

Nario anketa

Vipps 19647

Banko sąskaita: 1503.44.01141

Mokant mokestį būtina nurodyti –  Vardą Pavardę ir OLB narystė

fredexeuropa