Oslo lietuvių bendrija

Atbėga Elnias Devyniaragis

Oslo lietuvių folkloro ansamblio “Gabija’ ir Oslo lietuvių bendruomenės suorganizuotą renginį “Atbėga elnias devyniaragis” vainikavo lietuviškas Kalėdų senelis, vaikų ir suaugusių džiaugsmai… Pirmąją Advento dieną, lapkričio 27 d. Oslo lietuvių bendruomenė susirinko švęsti trejų metų Oslo lietuvių folkloro ansamblio “Gabija” gimtadienio bei pasitikti su džiugesiu ir ramiu laukimu Kalėdų. Renginio svečiai klausėsi koncertą, mokėsi šokti liaudies šokius, dainavo kartu Advento – Kalėdų laikotarpio dainas, žaidė kartu lietuviškus žaidimus bei rungtyniavo atsakinėdami į pateiktus klausimus. Šventė “Atbėga elnias devyniaragis” ne tik atnešė Kalėdų laukimo džiugesį, bet ir simbolinę šviesą į kiekvieno širdį. Visus uždegantis ir įkvepiantis renginio vedėjas Mantas Simaitis ne vieno klausinėjo ko norėtų dovanų Kalėdoms. Atsakymai buvo patys įvairiausi. Nuo žaidimų iki anūko… šventę vainikavo sveikinimai, skanus gimtadienio tortas bei Kalėdų senelis. Šventėje apsilankė svečiai iš Oslo lituanistinės mokyklos “Gintaras”, Vokietijos lietuvių bendruomenės, Trondelago lietuvių bendruomenės, LR Ambasados Norvegijos Karalystėje. Nuoširdžiai dėkojame renginio dalyviams, svečiams ir rėmėjams be kurių ši šventė nebūtų tokia graži, skani ir įspūdinga: #VaralaserID #RiktigRenholdAS #Skandinavijoskelias #ParduotuvėFamyli #MiMiWoodArt

Nuotraukos Romas Žaliukas

Te neblėsta Elnio devyniaragio nešama šviesa Oslo lietuvių bendruomenėje, te pripildo kiekvieno namus Kalėdų laukimu, tikru buvimu kartu su tais, su kuriais norime ir galime būti šiandien. Gyvenkime taikoje su savimi ir pasauliu, padėkime tiems, kam labiausiai reikia pagalbos ir būkime tvirta, auganti bendruomenė.

Svečiuose misionierius, kunigas Antanas Saulaitis

Oslo lietuvių bendruomenė kviečia visus į du susitikimus su kunigu jėzuitu (SJ), pedagogu, rašytoju, vadovėlių autoriumi, aktyviu ilgamečiu JAV lietuvių visuomenės veikėju, ŠV.Jonų bažnyčios Vilniuje vicerektoriumi Antanu Saulaičiu ir knygos „Misionierius“ pristatymą.
Lapkričio 11 d. 17.00 LR Ambasadoje adresu: Dronningens gate 3, 0152 Oslo.
Būtina registracija: amb.no@urm.lt
Lapkričio 12 d. 13.30 adresu: Akersveien 5, 0177 Oslo. Po susitikimo 15.30 val. Šv.Mišios, po jų planuojama Agapė su svečiu.
Registracijos nėra, įėjimas laisvas.
„Tėvas Antanas Saulaitis niekada nepameta savo tikėjimo kelio, net kai išbandymai, atrodo, ne žmogaus jėgoms (…).
„Mes turime lūkesčių ir pykstame, kai jie neišsipildo. Mes negalime išgelbėti pasaulio, padaryti taip, kad jame būtų taika, tačiau kiekvienas geras darbas, kurį atliekame, slopina mūsų nerimą ir pyktį. Labai svarbu net blogose situacijose įžvelgti gėrį, argi neįkvepia pasakojimai iš Ukrainos, Lenkijos ar Lietuvos, kur žmonės vieni kitais rūpinasi, vieni kitiems šypsosi, tada nušvinta net tragiškas vaizdas. Pro savo langą nakties tamsybėje visada matau vieną žvaigždę, ji man primena, kad tamsoje visada galima pamatyti šviesą. Begalinė meilė kitiems yra mūsų gyvenimo pagrindas“ (iš pokalbio su Antanu Saulaičiu)
Ateik į susitikimą pabendrauti su kunigu Antanu Saulaičiu gyvai. Išgirsk pasakojimus iš pirmų lūpų, o pasikalbėjęs galėsi įsigyti nesenai išleistą knygą „Misionierius“.

Lietuviškos kultūros sklaida Trondheime

Oslo lietuvių bendruomenė bei Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija” Trondheime pristatė lietuvišką kultūrą bei mezgė draugystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp dviejų bendruomenių bei minoritetinių grupių Norvegijoje. Kultūros kalba unikali. Jai nereikia vertėjų, nes ji akivaizdžiai atveria lietuviškos kultūros vertybes. Susitikime buvo pristatyti lietuvių liaudies muzikos instrumentai, dainos bei šokiai. Smagiai šoko susirinkę bei miklino kojas, o ansamblio vadovė ir OLB pirmininkė Elena Valiulienė pamokino visus dainuoti sutartinę. Šio gražaus susitikimo iniciatoriai – Trondheimo lietuvių bendruomenė bei pirmininkė Emilija Terra.

Režisieriaus Vytauto Landsbergio filmas “Senis prie jūros”

2022 metų spalio 18-ą dieną profesoriui Vytautui Landsbergiui sukanka 90 metų. Jubiliejaus proga
režisierius Vytautas V. Landsbergis sukūrė filmą-portretą apie savo tėvą. Filmas „Senis prie jūros“ –
tai asmeniškas, (auto)ironiškas kino portretas apie devyniasdešimtmetį žmogų, vis dar aktyvų,
pilietišką ir kūrybišką, kažkada stovėjusį Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo darbų fronte.
Tačiau filmas ne apie praeitį ar kažkada nutikusias politines sėkmes bei nesėkmes, o apie dabartį.
Brandaus, valingo, pasiutusiai užsispyrusio žmogaus portretas, nepalaužiamo, skaidraus ir aiškaus
mąstymo netgi senatvės laikotarpyje. Filmas apie tai, kokia nūnai kasdienybė buvusio atkurtos
valstybės vadovo, esančio pensijoje, bet iš tiesų niekada joje nesančio ir net neplanuojančio išeiti į
pasyvesnį, atostoginį laiko praleidimo būdą. Ypač dabar, Rusijos karo prieš Ukrainą reikaluose.
Filme pamatysime ir kitokį, viešai publikai nematomą „naminį“ Vytautą Landsbergį – vis labiau
rimstantį, filosofiškai apibendrinantį bendražmogiškuosius patirties dalykus, prisimenantį išėjusius
amžinybėn artimuosius, ypač mamą ir žmoną Gražiną, eiliuojantį, verčiantį Rabindranatą Tagorę,
besidžiaugiantį buvimu su proanūkiais ar vienatvėje, vaikštinėjantį čiurlioniškų pasaulių
pakraščiais, savo sielos pajūriais.
Filmo partneris – Laisvės TV.
PASTABA: ATEITI ANKSČIAU PRIEŠ FILMĄ

Olso lietuvių bednruomenė kviečia pažiūrėti režisieriaus Vytauto Landsbergio filmą “Senis pire jūros”.
Filmo kaina registruotiems OLB nariams 100 kr.
Ne OLB nariams 200 kr.
Mokėjimas vietoje Vipps arba grynais.
Jei nori tapti OLB nariu ir gauti daugiau nuolaidų, registruokis www.lietuva.no
Vietų skaičius ribotas.
Būtina registracija:
https://forms.gle/wks1L5kSmyt1Vp7cA

Pasaulio lietuvių bėgimas”Penki už Lietuvą”

 Pasaulio lietuvių bėgimas „Penki už Lietuvą“
Viso pasaulio lietuviai rugsėjo 25 dalyvavo tradicinėje jungtinėje iniciatyvoje “Penki už Lietuvą. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais renginio organizatoriai Osle sukvietė lietuvius, jų šeimas prie Sognsvann ežero.
Penki už Lietuvą – tai nuo 2013 metų vykstantis asinchroninis pasaulio lietuvių bėgimas, suburiantis dalyvius iš viso pasaulio.
Bėgimo tikslas – skatinti aktyvų pasaulio lietuvius laisvalaikį bei suteikti platformą netradiciniais metodais paminėti ar gvildenti įvairias Pasaulio lietuviams aktualias temas.
Bėgimą globoja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS)
Renginio Osle organizatorius:
Norvegijos lietuvių jaunimo sąjunga (NLJS)
Vytis Running Club
Oslo lietuvių bendruomenė

Naujoji OLB valdyba

Sveikiname naująją OLB valdybos pirmininkę Eleną Valiulienę ir naujai išrinktą valdybą: Laimonas Vinikaitis (pavaduotojas), Daiva Navirauskienė, Mantas Simaitis, Povilas Rutkauskas, Skirmantas Valiulis

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Tapkite mūsų nariu!

Narystės mokestis 300 kr. už kalendorinius metus.

Nario anketa

Vipps 19647

Banko sąskaita: 1503.44.01141

Mokant mokestį būtina nurodyti –  Vardą Pavardę ir OLB narystė

fredexeuropa