Oslo lietuvių bendrija

Paramos akcija, iš karo zonų pabėgusiems Ukrainiečiams paremti

Šeštadienį, sausio 21 d., Oslo Ris bažnyčioje vyko ukrainiečių bei lietuvių, latvių, estų bendruomenių kultūros popietė.
Ši popietė buvo skirta ne tik susipažinti bei pristatyti šalių kultūras, tradicijas, maistą, bet ir pabūti kartu, pabendrauti su iš karo zonų Ukrainoje atvykusiais ukrainiečiais.
Renginyje vyravo šilta, gera atmosfera. Mezgėsi pažintys, naujos draugystės, degustuojami šalių tradiciniai patiekalai bei tiesiamas bendrystės tiltas tarp šalių.
Esame stiprūs būdami kartu.
Dėkojame renginio rėmėjams Oslo lietuvių folkloro ansamblis “Gabija”, Aušra ir Kęstutis Pavolai, Aušrytės šakočiai.
Organizatoriai:
– Українська громада в Норвегії / Den ukrainske forening i Norge
– Norsk-estisk forening / Norra-Eesti Ühing
– Kulturlaget Norge-Latvija
– Latviešu biedrība Norvēģijā
– Oslo Lietuvių Bendruomenė. Litauisk Forening i Oslo
– FolkeMelodi
– Folkloro ansamblis Gabija
– Rahvatantsurühm Trondheimi Trollid
– Rahvatants Oslos – Viikingid

Laisvės gynėjų diena Osle ir apylinkėse

Oslo lietuvių bendruomenė prisiminė Sausio 13 d. įvykius ir gražiomis iniciatyvomis kvietė jungtis lietuvių bendruomenę Osle ir apylinkėse.
Sausio 14 d. Oslo lietuvių bendruomenė minėjo Laisvės gynėjų dieną St.Josef katalikų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo kunigas Ramūnas Norkus, svečiuose lankėsi ir žodį tarė LR ambasadorius Norvegijos Karalystėje Jonas Mažeika.
Sausio 13 d. rašytoja, vertėja Rūta Mataitytė organizavo 13 km čiuožimą slidėmis.
Gran komunoje lietuviai degė atminimo ugniakurą, kurį šiai progai pagamino Skirmantas Valiulis.
Dėkojame visiems iniciatoriams, organizatoriams, dalyviams minint Laisvės gynėjų dieną kartu.

Sausio 13 d. renginiai Osle ir aplink

Oslo lietuvių bendruomenė (toliau OLB) kartu su LR Ambasada Norvegijos Karalystėje kviečia visus paminėti Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų dieną, uždegant simboliškai žvakutes 8.00 ryte jūsų darbų, namų languose.
1991 m. sausį Lietuvai patyrus sovietų karinę agresiją, tūkstančiai Lietuvos žmonių drąsiai gynė atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę.
Visi norintys kviečiami burtis kartu ir dalyvauti organizuojamuose renginiuose:
Sausio 13 d. rašytoja, vertėja Rūta Mataitytė organizuoja 13 km čiuožimą slidėmis. (Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į R.Mataitytę, ją galima pasiekti Facebook paskyroje).
Sausio 13 d. 18.00 OLB valdyba kviečia Gran komunos lietuvius ir visus norinčius rinktis prie simbolinio laužo adresu: Østvoldvegen 31, 2750 Gran. (Bus galima pasivaišinti arbata ir suneštinėmis vaišėmis)
Sausio 14 d. 15.30 aukojamos Šv.Mišios Sausio 13 d. paminėti. Mišias aukoja kunigas Ramūnas Norkus. Po Šv.Mišių visi esate kviečiami Agapei ir pabendravimui prie bažnyčios esančiose patalpose. (Maistas suneštinis). Adresas: Akersveien 6, 0177 Oslo

Naujoji OLB valdyba

Sveikiname naująją OLB valdybos pirmininkę Eleną Valiulienę ir naujai išrinktą valdybą: Laimonas Vinikaitis (pavaduotojas), Daiva Navirauskienė, Mantas Simaitis, Povilas Rutkauskas, Skirmantas Valiulis

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Tapkite mūsų nariu!

Narystės mokestis 300 kr. už kalendorinius metus.

Nario anketa

Vipps 19647

Banko sąskaita: 1503.44.01141

Mokant mokestį būtina nurodyti –  Vardą Pavardę ir OLB narystė

fredexeuropa